За нас

„Крис Ойл 97“ ЕООД е създадена през 1997г. Фирмата е производител на рафинирано слънчогледото олио. „Крис Ойл 97“ е изградила затворен цикъл на производство, гарантиращ високото качество на продуктите.

В своите близо 20 години работа, ние постоянно развиваме своите продукти и политика на предлагане. Усилията ни са насочени към иновациите, прилагане на световно установени добри практики и установяване на баланса между нормативните разпоредби, производствените възможности и очакванията на клиентите.

В синхрон с приетата философия на Total Quality Management, организацията приема като свое задължение непрекъснатото усъвършенстване на процесите и служителите. Знаем, че глобализиращите се пазари задължават всеки производител да предложи възможно най-доброто съотношение цена-качество на своите клиенти. Гаранция за стеремежа ни в това отношение е и сертификатът ISO 22000:2005.