Производство

Производство

Предприятието е оборудвано с най-съвременната техника за рафиниране на растителни масла. Технологичната линия е напълно автоматизирана и включва пресоване, екстракция и рафиниране.

Разполагаме с три цеха, с четири силозни стопанства за съхранение на слънчоглед, с маслено стопанство за съхранение на сурово олио и маслено стопанство за съхранение на рафинирано олио.  От началото на 2012г. е въведен в експлоатация нов бутилиращ цех, с автоматична линия за бутилиране на PET бутилки.

Слънчогледовите семки първо се пресоват механично. Този метод позволява в максимална степен да се запазят полезните вещества.  След това пресованите семена минават процес по рафиниране. При него се избистря цвета на олиото и се изчистват киселинни агенти, които замърсяват крайния продукт. Рафинираното слънчогледово олио може да се използва при термична обработка, докато нерафинираното се използва само в студена кухня и при изстинали готвени ястия.